15 Mayıs 2014 Perşembe

Çin, Avustralya ve Yeni Zellanda'da
Bulunan Fosil Örnekleri

Çin'de Bulunan Fosil Örnekleri

çin haritası
Asya kıtasının jeolojik tarihinde, farklı dağ oluşumları önemli bir yer tutar. Himalayalar, dünyadaki en genç dağlardandır ve Himalayaların eteklerinde bulunan deniz omurgasızlarına ait çok sayıda fosil, bir zamanlar bu katmanların su altında yer aldığını göstermektedir.
Asya kıtasının en önemli fosil yatakları, Çin'de yer almaktadır. Batı Lianoning, Yunnan, Shandong bölgelerindeki fosil yatakları, Çin'in en zengin fosil yatakları olarak bilinmektedir. Bu bölgelerden, çeşitli kuş türlerine, memelilere, amfibiyenlere, sürüngenlere, balıklara, böceklere ve bitkilere ait çok sayıda fosil bulunmuştur. Elde edilen her fosil, canlıların herhangi bir evrim sürecinden geçmediğini bir kez daha ispatlamakta, Allah'ın yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu göstermektedir.
Liaoning bölgesinde, Yixian ve Jiufotang oluşumlarında özel faunalar (bir bölgeye veya döneme ait hayvanlar) olduğu tespit edilmiştir. Her iki oluşum da çoğunlukla Kretase dönemine (144 – 65 milyon yıl) ait fosiller içermektedir.
Yunnan bölgesinde bulunan Chengjiang Oluşumu ise Kambriyen (543 – 490 milyon yıl) dönemindeki canlı çeşitliliğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Yosunlar, anemonlar, süngerler, trilobitler, trilobit benzeri diğer eklembacaklılar, anelidler, solucan çeşitleri gibi çok fazla türün fosil örneğine rastlanan bu oluşum, evrim teorisine büyük darbe indiren fosil yataklarından biridir. Elde edilen fosiller, Kambriyen döneminde ortaya çıkmış olan canlıların çeşitli kompleks özelliklere sahip olduklarını, günümüz canlılarına çok benzeyen, hatta bazen daha ayrıcalıklı ve özel parçalara sahip olduklarını göstermektedir. Bu da, günümüzdeki canlıların sözde ilkel canlılardan türeyerek geliştiklerini öne süren evrimcilerin tüm iddialarını çürütmektedir.
çin, fosil kazıları
a: Liaoning'de fosil örneklerinin bulunduğu kaya katmanlarından biri görülmektedir.
b: Liaoning'deki fosil sahasında yapılan çalışmalar, evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne seren sayısız fosil örneği bulunmasını sağlamıştır. Resimde bu çalışmalardan biri görülmektedir.
c: Resimde, Beipiao'daki fosil kazı alanında yapılan çalışmalar görülmektedir. Bu bölgede bulunan bazı çiçekli bitki fosilleri, türlerinin bilinen en eski örnekleridir.

Çin, Yunnan Bölgesi
Yunnan bölgesinde fosil bulunan sahalardan biri.

mayıs sineği ve fosili
Mayıs Sineği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Resimde görülen 125 milyon yıllık mayıs sineği bir yaşayan fosil örneğidir. Günümüzde yaşayan mayıs
sineklerinin aynısı olan 125 milyon yaşındaki bu fosil, evrimcilerin iddialarını geçersiz kılmaktadır.

akrep sineği ve fosili
Akrep Sineği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Mecoptera yani akrep sineği, kanat uzunluğu ortalama 50 mm olan küçük bir sinek türüdür. Sineğin karın
kısmında bulunan ve akreplerin iğnesini andıran organ nedeniyle "akrep sineği" olarak adlandırılmaktadır.
Resimde görülen akrep sineği fosili 125 milyon yıllıktır. 125 milyon yıl önce yaşayan akrep sinekleri,
günümüzdeki akrep sineklerinden farksızdır. Ve bu durum, diğer tüm canlılar gibi, akrep
sineklerinin de evrim geçirmediklerini göstermektedir.

çayır sivrisineği ve fosili
Çayır Sivrisineği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Dev bir sivrisineği andıran çayır sivrisinekleri, bilinen sivrisineklerden çok farklı bir yapıya sahiptirler.
En önemli özellikleri bacaklarının, vücutlarına göre çok uzun olmasıdır. Genelde bacakları vücutlarının iki katı
uzunluğundadır.
Diğer tüm canlılar gibi, çayır sivrisinekleri de fosil kayıtlarında günümüzdeki yapılarıyla tıpatıp aynı şekilde
yer almaktadırlar. Günümüzdeki çayır sivrisinekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri arasındaki
farksızlık, canlıların evrim geçirmediğinin bir göstergesidir.

köpüklü ağustos böceği ve fosili
Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Cercopidae familyasına dahil bir böcek olan köpüklü ağustos böcekleri, bitkilerin dalları arasına, köpüksümsü
bir maddenin içinde larvalarını bırakırlar.
Günümüzdeki köpüklü ağustos böcekleriyle milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Aradan
geçen milyonlarca yıla rağmen değişime uğramayan buböcekler, evrimin asla yaşanmadığının delilidirler.

bitki böceği ve fosili
Bitki Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Bu bitki böceklerinin yetişkinlerinin iki farklı türü vardır. Türlerden biri uçabilir, diğeriyse uçamaz. Her iki
türün de en önemli ortak özelliği, yapılarının milyonlarca yıldır değişmemiş olmasıdır. Bugün yaşayan bitki
böceklerinin sahip olduğu her türlü kompleks yapı ve sisteme, bundan milyonlarca yıl önce yaşayan bitki
böcekleri de sahiptir. Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca bu özellikler hep aynı kalmıştır. Bu da,
Darwinistlerin iddia ettiği evrim sürecinin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.

mantar sivrisineği ve fosili
Mantar Sivrisineği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Diptera takımına, Sciaridae familyasına dahil olan mantar sivrisinekleri, özellikle nemli ortamlarda
yaşarlar. Bitkilerin toprağa yakın kısımlarında bulunurlar.

Resimde görülen mantar sivrisineği fosili 128 milyon yıllıktır. Bundan milyonlarca yıl önceki mantar
sivrisinekleri, tıpkı günümüzdekiler gibi, tam ve eksiksizdir. Fosil kayıtları mantar sivrisineklerinin hep
mantar sivrisinekleri olarak var olduklarını göstermekte, başka bir canlıdan türedikleri ve çeşitli
aşamalardan geçerek bugünkü yapılarını kazandıkları iddiasını tamamen yalanlamaktadır.

semender ve fosili
Semender
Dönem: Mezozoik zaman, Jura – Kretase dönemi
Yaş:208 - 65 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin
Çin'de elde edilen semender fosilleri bilinen en eski semender fosilleridir. Ani bir volkanik patlama
sonucunda lav örtüsü altında kaldıkları tahmin edilen bu canlıların fosilleri son derece iyi korunmuştur.
Hatta bazı fosillerde, yumuşak dokuların ve midelerindeki son yiyeceklerin bile tespit edilmesi mümkün
olmuştur.

Bu semender fosilleri, günümüzde yaşayan örneklerinden farksızdır. Yüz milyonlarca yıldır hiç
değişmeyen semenderler, evrimcilerin yanıldıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

208 - 65 milyon yıllık bu semender fosili çift parçalıdır. Kimi zaman fosiller bulundukları taşın her iki
tarafında da negatif ve pozitif olarak çıkarlar. Söz konusu fosil de bu örneklerden biridir.

mersin balığı ve fosili
Mersin Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:144 - 127 milyon yıl
Bölge:Jiulongsong Oluşumu, Liaoning, Çin
Canlıların herhangi bir türünün sözde evrimi iddiasını destekleyecek herhangi bir ara form fosili
bulunmadığı gibi, "balıkların evrimi" iddiasını destekleyecek bir fosil de yoktur. Aksine, tüm farklı balık
kategorileri, fosil kayıtlarında bir anda ve hiçbir ataları olmadan ortaya çıkarlar. Yüz binlerce omurgasız fosili
vardır, yüz binlerce balık fosili vardır, ama tek bir tane bile ara form fosili bulunamamıştır. Balıkların
hep balık olarak var olduklarını gösteren yüz binlerce fosil örneğinden biri de 144 – 127 milyon yıllık mersin
balığı fosilidir.

kaplumbağa ve fosili
Kaplumbağa
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:146 - 65 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Bilimsel bulguların ortaya koyduğu gerçek, canlıların evrim geçirmediğidir. Ancak Darwinistler, ısrarla bu
 gerçeği görmezden gelirler. Resimde görülen, günümüzdeki kaplumbağalarla tıpatıp aynı olan 146 – 65
milyon yıllık kaplumbağa fosili de, evrimcilerin görmek istemedikleri gerçeği bir kez daha
vurgulamaktadır: Canlılar milyonlarca yıldır değişime uğramamış, yani evrimleşmemişlerdir.

mayıs sineği ve fosili
Mayıs Sineği
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin
Diğer tüm böcek türleri gibi mayıs sinekleri de var oldukları ilk andan itibaren hep aynı özelliklere ve
sistemlere sahiptir. Fosil kayıtları mayıs sineklerinin hep mayıs sineği olarak var olduklarını, başka bir canlıdan
türemediklerini, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerini göstermektedir. 156 - 150 milyon yıl önce yaşayan
mayıs sinekleri, günümüzdeki mayıs sinekleriyle aynıdır.
Bu fosil de, negatif ve pozitif görünümlü olarak adlandırılan çift parçalı fosillerdendir.

semender ve fosili
Semender
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Resimde görülen 125 milyon yıllık semender fosili, semenderlerin milyonlarca yıldır değişmeden
varlıklarını devam ettirdiklerini göstermektedir. Günümüzdeki semenderlerden farkı olmayan bu fosil örneği,
evrimin asla yaşanmadığının delillerinden biridir.
Fosil, negatif ve pozitif olmak üzere iki parçalıdır.

örümcek ve fosili
Örümcek
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin
Bilinen en eski örümcek fosili örneği 425 milyon yıllık bir su örümceği fosilidir. Resimde görülen
örümcek fosili ise, 156 – 150 milyon yaşındadır. Fosil kayıtları örümceklerin yüz milyonlarca yıldır aynı
özelliklere sahip olduklarını, herhangi bir değişime uğramadıklarını göstermektedir. Darwinistlerin bu
bulgulara karşı verebilecekleri tutarlı ve bilimsel bir cevap yoktur.
156 - 150 milyon yıllık bu örümcek fosili iki parçalıdır.

kerevit ve fosili
Kerevit
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Kerevit, bir tür tatlı su ıstakozudur. Milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlığını devam ettirmektedir.
125 milyon yıl önce yaşayan kerevitlerle, bugün yaşayan kerevitlerin tamamen aynı olması, evrimcilerin
asla açıklayamayacakları bir durumdur. Fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın yarattığıdır.

Yusufçuk ve fosili
Yusufçuk
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin
Yüz milyonlarca yıldır yapısını koruyan yusufçukların kanat yapıları ve uçma mekanizmaları, dünyanın önde
 gelen helikopter üreticileri tarafından örnek alınmaktadır. Yusufçuğun sahip olduğu kanat yapısı ve
kanatlarını en verimli şekilde kullanmasını sağlayan gelişmiş uçuş mekanizması, bundan 150 milyon yıl önce
de mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Bugün de aynı sistemle çalışmaya devam etmektedir. Bu durum
un Darwinistler tarafından açıklanması mümkün değildir. Milyonlarca yıllık yusufçuk fosilleri evrimcilerin
iddialarını yerle bir etmektedir.

kurt kafatası ve fosili
Kurt Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya
Memelilere ait fosil kayıtları da evrimi yalanlayan bulgulardandır. Resimde görülen kurt kafası fosili 20 milyon
yaşındadır. 20 milyon yıldır değişime uğramayan kurtlar evrim teorisinin geçersiz olduğunu söylemektedir.

Liaoningoris kuşu ve fosili
Liaoningoris Kuşu
Dönem: Mezozoik zaman, Jura - Kretase dönemi
Yaş:140 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin
Çin'de bulunan farklı kuş fosilleri, tarih boyunca kuşların hep kuş olarak var olduklarını, başka bir canlıdan
türemediklerini gösteren delillerdendir. Darwinistler, kuşların sürüngenlerden türediklerini iddia ederler. Ancak
buna bir delil sunamazlar. Yaklaşık 150 yıldır elde edilen tüm fosil örnekleri, evrimcilerin bu iddialarının
geçersiz olduğunu göstermiştir. Resimde görülen 140 milyon yıllık kuş fosili de bu gerçeği bir kez daha
ispatlamaktadır.

kaplumbağa ve fosili
Kaplumbağa
Dönem: Mezozoik zaman, Jura - Kretase dönemi
Yaş:120 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Kaplumbağalar, fosil kayıtlarında kendilerine özgü kabuklarıyla birlikte bir anda belirir. Evrimci kaynaklar bu
durum karşısında şu itirafta bulunmaktadır: "Kaplumbağalar diğer omurgalılardan çok daha fazla ve iyi
korunmuş fosiller bırakmalarına rağmen, bu canlılar ile kendisinden evrimleştikleri varsayılan diğer sürüngenler
arasında hiçbir geçiş formu bulunmamaktadır." (Encyclopedia Britannica, 1992, c. 26, s. 704-705)
Resimde görülen 120 milyon yıllık kaplumbağa fosili de, kaplumbağaların başka canlılardan
türemediklerinin, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerinin, milyonlarca yıldır aynı yapılarıyla var
olduklarının bir delilidir.

mersin balığı ve fosili
Mersin Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:144 - 65 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin
Fosil kayıtlarında mersin balığının farklı türlerine Devoniyen döneminden (417 - 354 milyon yıl) itibaren
rastlanmaktadır. Resimde görülen mersin balığı fosili ise Kretase dönemine aittir. Yüz milyonlarca yıldır
değişmeden kalan bu balıklar, evrime meydan okumaktadırlar. Canlıların küçük değişikliklerle aşamalı
olarak birbirlerinden türedikleri iddiasında olan Darwinistler, yüz milyonlarca yıl boyunca aynı kalan canlılar
karşısında çaresizdirler. Üstelik bu çaresizlik artık saklanamayacak aşamaya gelmiştir.

mersin balığı ve fosili
Mersin Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Jiufotang Oluşumu, Liaoning, Çin
Mersin balıkları yaklaşık 20 ayrı türü olduğu bilinen bir balık sınıfına dahildir. Yılın büyük kısmını denizlerde
geçirirler, belli dönemlerde ise akarsularda toplanırlar. Genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşarlar.

156 - 150 milyon yıl önce yaşayan mersin balıklarıyla, günümüzdeki mersin balıkları arasında hiçbir fark yoktur.
Fosil kayıtlarının gösterdiği gerçek, balıkların en eski atasının balık, kuşların en eski atasının kuş, insanın
en eski atasının da insan olduğudur. Yani, tüm farklı canlı sınıflamaları bugünkü farklı, özgün ve kusursuz
yapılarıyla ortaya çıkmışlardır. Canlılar diğer türlerden evrimleşerek oluşmamışlardır. Onları Yüce Allah
yaratmıştır.

bitki böceği ve fosili
Bitki Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin
150 milyon yıldır yapılarında hiçbir değişiklik olmayan bitki böcekleri, Darwinistlerin sözde ilkelden gelişmişe
doğru evrimleşme iddiasını tam anlamıyla geçersiz kılmaktadır. Bitki böceklerinin 150 milyon yıl önceki
yapıları da, 120 milyon yıl önceki yapıları da, günümüzdeki yapıları da aynıdır.

timsah ve fosili
Timsah
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:100 milyon yıl
Bölge:Asya
Timsahlar yaşayan fosil örneklerinden biridir. Bütün vücut yapıları eksiksiz bir biçimde aniden ortaya
çıkmış ve yüz milyon yılı aşkın bir süredir (timsahların 140 milyon yıllık fosilleri bulunmaktadır) hiçbir
değişim geçirmeden günümüze ulaşmışlardır. Resimdeki 100 milyon yıllık timsahla, günümüzdekiler arasında
bir fark olmaması, bu gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır.

mersin balığı ve fosili
Mersin Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:130 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin
130 milyon yıl önce yaşayan mersin balıkları hangi özelliklere sahipse, 146 milyon yıl önce yaşayanlar da, 120
milyon yıl önce yaşayanlar da, bugün yaşayanlar da aynı özelliklere sahiptir. Aradan geçen milyonlarca
yıla rağmen, herhangi bir ara aşamadan geçmeyen mersin balıkları, evrim iddiasını yerle bir etmektedirler.
130 milyon yaşındaki bu mersin balığı fosili, negatif ve pozitif olmak üzere iki parçalıdır.

kara balık ve fosili
Kara Balık
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş:54 - 37 milyon yıl
Bölge:Hubei, Çin
Günümüzde çoğunlukla Kuzey Atlantik kıyılarında bulunan bir balık türüdür. Diğer tüm canlılar gibi,
milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış, yani evrim geçirmemiştir. 54 - 37 milyon yıllık kara
balıklar, günümüzdeki örneklerinden farksızdırlar.
Çift parçalı olan bu fosil, 54 - 37 milyon yıllıktır.

kaplumbağa ve fosili
Kaplumbağa
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:150 milyon yıl
Bölge:Çin
Eğer bir canlı 150 milyon yıl önceki halini bugün de aynen muhafaza ediyorsa, bu durumun gösterdiği gerçek
açıktır: Canlıların uzun zaman dilimleri içinde aşamalı olarak geliştiklerini iddia eden Darwinistler, bilim
dışı iddialarda bulunmaktadırlar. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişmeyen kaplumbağalar
ise, "evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını" söylemektedirler.

sırtlan kafası ve fosili
Sırtlan Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:10 - 5 milyon yıl
Bölge:Gansu Eyaleti, Çin
Sırtlanlar, Hyaenidae familyasına dahil olan canlılardır. Bu familyada, dört ayrı tür sırtlan yer almaktadır.
Sırtlanlar klanlar halinde yaşarlar ve her bir klanda ortalama 80 sırtlan bulunur.
Resimde görülen sırtlan kafası fosili, 10 - 5 milyon yaşındadır. Ve milyonlarca yıldır sırtlanların değişmediğini
gösteren bir delildir.

mersin balığı ve fosili
Mersin Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:146 - 65 milyon yıl
Bölge:Jiulongsong Oluşumu, Liaoning, Çin
Fosil kayıtları, diğer canlı sınıflamaları gibi balıkların da yeryüzünde aniden ve özgün yapılarıyla ortaya
çıktığını göstermektedir. Balıklar, arkalarında hiçbir "evrim" süreci olmadan, kusursuz anatomileriyle bir anda
yaratılmışlardır. Günümüzdeki mersin balıklarından hiçbir farkı olmayan, 146 - 65 milyon yıllık mersin balığı
fosili bu gerçeğin bir örneğidir.

hamam  böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Böcekler, canlı sınıflamasında, artropodlar (eklembacaklılar) filumunun içinde yer alan Insecta alt-filumunu
oluştururlar. En eski böcek fosilleri, Devoniyen dönemine (417 - 354 milyon yıl) aittir. Daha sonraki Karbonifer
döneminde (354 - 290 milyon yıl) ise çok sayıda farklı böcek türü bir anda ortaya çıkar. Örneğin hamam
böcekleri aniden ve bugünkü yapılarıyla belirir. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Betty Faber, "350 milyon
yıl öncesine ait hamam böceği fosillerinin bugünkülerle aynı olduğunu" bildirmektedir. (M. Kusinitz, Science
World, 4 Şubat 1983, s. 1)

Resimde görülen 125 milyon yıllık fosil örneği ise, hamam böceklerinin yüz milyonlarca yıldır hiçbir şekilde
evrim geçirmediklerinin bir delilidir.

mayıs sineği larvası ve fosili
Mayıs Sineği Larvası
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
Mayıs sinekleri, Efemeropta (kısa süreli yaşayan kanatlı canlılar) takımına dahil bir böcek türüdür. Ömürleri bir
 kaç gün hatta çoğu zaman birkaç saattir.

Resimdeki fosilde, mayıs sineği larvası görülmektedir. Günümüzdeki mayıs sineği larvalarıyla, 156 -150 milyon
yıl önceki örnekleri arasında hiçbir fark yoktur.

kaplan kafası ve fosili
Kaplan Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya
Kaplan, Felidea familyasına dahil olan bir memeli türüdür. Kaplan türlerinin %80'i Hint yarımadasında yaşar.
Resimde görülen kaplan kafası fosili 20 milyon yaşındadır ve günümüzdeki kaplanlarla aynı özelliklere sahiptir.
Milyonlarca yıldır yapıları aynı kalan kaplanlar, evrim teorisini reddetmektedirler.

gergedan kafası ve fosili
Gergedan Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya
Rhinocerotidae familyasına dahil olan gergedanlar çoğunlukla Afrika ve Asya'da yaşamaktadırlar.
Milyonlarca yıldır değişmeden kalan canlılardan biri de gergedanlardır. Resimde görülen 20 milyon yıllık
gergedan fosili, gergedanların milyonlarca yıldır aynı olduklarının delillerinden biridir.

mayıs sineği larvası ve fosili
Mayıs Sineği Larvası
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin
156 - 150 milyon yıl önceki mayıs sineği larvalarıyla günümüzde yaşayan örnekleri aynıdır. 156 - 150 milyon
yıldır aynı olan mayıs sineği larvası, evrimin bilim dışı bir senaryo olduğunu göstermektedir.

Yeni Zellanda'da Bulunan Fosil Örnekleri

Yeni Zelanda haritası
Yeni Zelanda'da elde edilen fosil örneklerinin büyük çoğunluğu deniz canlılarına aittir. Deniz canlılarının çeşitli filumlarına ait çok sayıda örnek iyi derecede korunmuş olarak bulunmuştur. Kretase döneminde yaşamış canlıların fosillerine çok sık rastlanmakla birlikte, nadiren de olsa Kambriyen, Ordivyen ve Permiyen döneminde yaşamış canlıların fosilleri de bulunmaktadır. Hayvan fosillerinin yanı sıra, Jura döneminden günümüze kadar uzanan süreçte yaşamış olan farklı bitkilerin fosilleri de ele geçirilmiştir.
Yeni Zelanda'daki fosil çeşitliliğinin gösterdiği sonuç ise diğer tüm fosil kayıtlarının gösterdiği sonuçla aynıdır. Fosil kayıtlarında evrim teorisini destekleyebilecek hiçbir bulgu elde edilmemiştir. Elde edilen tüm bulgular, canlıların kompleks yapılarıyla bir anda var olduklarını, yani yaratıldıklarını ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini, yani evrimleşmediklerini göstermektedir.

Yeni Zelanda fosil bölgesi
Büyük resim: Yeni Zelanda'da bulunan Rotorua termal kaynaklarında yaşayan yosun türleri, dünya tarihinin ilk dönemlerinden beri neredeyse hiç değişmeden varlıklarını devam ettirmektedirler.
Küçük resim: Resimde, Yeni Zelanda'da buzullar tarafından aşındırılmış şist kayaçlar görülmektedir. Şistler, kıtalar arası çarpışmalar sırasında, yeryüzünün derinliklerinde oluşan metamorfik kayaçlardır.

Avustralya'da Bulunan Fosil Örnekleri

Avustralya haritası
Avustralya'da, bazıları BM tarafından tarihi koruma alanı olarak kabul edilmiş pek çok fosil sahası bulunmaktadır.
Avustralya ve Antarktika'nın yaklaşık 30 - 40 milyon yıl önce dev kıta Gondwana'dan ayrıldıkları tahmin edilmektedir. Bu kopmanın ardından uzun dönemler boyunca yaşanan iklimsel değişiklikler, Avustralya'daki fosillerin bu derece çok ve çeşitli olmasını sağlayan unsurlardandır. Ülkedeki fosil sahalarından elde edilen çok sayıda fosil, tür çeşitliliğinin anlaşılması açısından önemli görülmektedir. Riversleigh, Bluff Downs, Murgon, Lightning Ridge ve Naracoorte bu fosil sahalarının en bilinenleridir.
Bu sahalardan Senozoik zamana (65 milyon yıl - günümüz) ait küçük kurbağalardan, bufalo büyüklüğünde kanguru benzeri keseli hayvanlara kadar çok çeşitli ve fazla sayıda, iyi korunmuş fosil elde edilmiştir. Omurgalı canlıların tarihi hakkında önemli bilgiler edinilmesini sağlayan bu fosillerin yanı sıra, Paleozoik zamana (543 - 251 milyon yıl) ait deniz canlılarının fosilleri de bulunmuştur.
Avustralya fosil bölgesi
Büyük resim: Avustralya'nın biyolojik coğrafyası oldukça belirgin özelliklere sahiptir. Hayvanlar alemi, çoğunlukla büyük sürüngenler ve keseli hayvanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü ise, kuraklığa dayanıklı, kalın ve yapışkan yapraklara sahip bölgeye has bitkilerden oluşmaktadır.
Küçük resim: 350 milyon yıllık kaya yapısına sahip olan Windjana Gorge, Avustralya'nın kuzeyinde yer almaktadır. Bir zamanlar okyanus suları altında olan bu kayalar, Devoniyen dönemine ait çok sayıda fosil örneği barındırmaktadır.

at kuyruğu bitkisi ve fosili
At Kuyruğu Bitkisi
Dönem: Mezozoik zaman, Trias dönemi
Yaş:248 - 206 milyon yıl
Bölge:Avustralya
Bundan yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamış at kuyruğu bitkileriyle günümüzde yaşamakta olanlar arasında  en küçük bir fark dahi yoktur. Eğer bir canlı 200 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan tüm yapısını aynen  muhafaza ediyorsa, bu durumda o canlının  evrim geçirdiğinden söz etmek imkansızdır.  Bu imkansızlık tüm canlı grupları ve türleri için geçerlidir. Canlılık  tarihinin izi olan fosiller, evrimi reddetmektedir.

yengeç ve fosili
Yengeç
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:23 - 5 milyon yıl
Bölge:Yeni Zelanda
Yengeçlerin hep yengeç olarak var olduklarının, hiç değişime uğramadıklarının ve evrim geçirmediklerinin delillerinden biri, resimde görülen 23 - 5 milyon yaşındaki yengeç fosilidir. 23 - 5 milyon yaşındaki yengeçlerle günümüzdeki yengeçler aynı özelliklere sahiptirler ve bu, canlıları Allah'ın yarattığını gösteren delillerden biridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder