15 Mayıs 2014 Perşembe

Afrika ve Ortadoğu'da Bulunan
Fosil Örnekleri

Fas'ta Bulunan Fosil Örnekleri

fas haritası
Özellikle ortalama 400 milyon yıllık trilobit fosilleriyle ünlü olan Fas'ta, farklı dönemlere ait çok sayıda fosil elde edilmiştir. Atlas dağlarında ve diğer bazı alanlarda yapılan kazı çalışmaları, Fas'ta zengin fosil yatakları olduğunu ortaya koymuştur. Fas'ta en çok rastlanan fosil örneklerinden biri de ekinoid fosilleridir. Deniz kestanelerinin genel adı olarak da kabul edilen ekinoid, aslında, oldukça geniş bir omurgasız deniz canlısı grubuna verilen isimdir. Genellikle deniz tabanında yaşayan bu canlıların 800'den fazla türü vardır ve fosil kayıtlarında 450 milyon yıl öncesine ait örneklerine rastlanmaktadır. Kompleks yapılarıyla ve kusursuz mekanizmalarıyla yaklaşık yarım milyar yıldır varlıklarını devam ettiren ekinoidler, evrim teorisine büyük bir darbe vurmaktadır. Bu canlılar, evrimcilerin sözde ilkel bir yaşam olduğunu iddia ettikleri dönemde, yapıları tam ve gelişmiş olarak yaşamışlardır. Ve bugün de halen aynı yapılarıyla yaşamlarına devam etmektedirler. Yüz milyonlarca yıldır değişime uğramamış, evrim geçirmemişlerdir.
Fas'ta ayrıca çeşitli kara hayvanlarının ve farklı bitkilerin fosilleri de elde edilmiştir.
Fas fosilleri
Uzunluğu 2400 kilometre civarında olan Atlas dağları zengin fosil yataklarına sahiptir. En yüksek noktası,
Fas'ın güneybatısında 4167 metre yüksekliğindeki Toubkal'dır. Atlas dağlarının oluşumunun milyonlarca yıl önce,
Amerika ve Afrika kıtalarının çarpışmasından kaynaklandığı, Kuzey Amerika'daki Appalache dağlarının da
aynı jeolojik hareketin sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir.
Fas fosilleri
Hefalla Oluşumu'nda bulunan 490 - 443 milyon yıllık deniz yıldızı fosili. (solda üstte)
144 - 65 milyon yıllık zargana fosili. Günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yok. (solda altta)

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestanesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Ekinoid yatakları, Fas
Günümüzde yaşayan deniz kestaneleriyle, yüz milyonlarca yıl önce yaşayan deniz kestaneleri arasında hiçbir fark yoktur. Resimde görülen 146 - 45 milyon yıllık deniz kestanesi fosili, canlıların evrim geçirmediklerinin, yaratıldıkları andan itibaren aynı özelliklere ve sistemlere sahip olduklarının bir delilidir.

trilobit ve fosili
Trilobit
Dönem: Paleozoik zaman, Devoniyen dönemi
Yaş: 417 - 354 milyon yıl
Bölge: Atlas dağları, Fas
Fosil kayıtlarında ilk örneklerine yaklaşık 530 milyon yıl önce rastlanan trilobitler kompleks yapıları ve gelişmiş sistemleriyle, Darwinistler tarafından açıklanması zor canlılardır. Bundan yaklaşık yarım milyar yıl önce son derece kompleks bir göz yapısına sahip olarak aniden fosil kayıtlarında ortaya çıkan bu canlıların evrimle açıklanması mümkün değildir. Açıktır ki, trilobitler, diğer tüm canlılar gibi Allah tarafından yaratılmışlardır.
Ortadaki: Kambriyen döneminde yaşamış olan canlıları gösteren temsili bir resim.

zargana ve fosili
Zargana
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 144 - 65 milyon yıl
Bölge: Ramlia Taouz, Fas
203 mm boyundaki bu balık, bir erişkindir ve ayrıntıları iyi korunmuştur. Milyonlarca yıl önce yaşayan
zarganalarla günümüzdeki zarganalar arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır yapıları değişmeden
varlıklarını devam ettiren zarganalar, evrim teorisinin doğru olmadığını söylemektedirler.

deniz yıldızı ve fosili
Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi
Yaş: 420 milyon yıl
Bölge: Kataoua Oluşumu, Fas
Ekinodermata (derisi dikenliler) filumuna dahil olan deniz yıldızları yüz milyonlarca yıldır varlıklarını devam
ettirmektedirler. 420 milyon yıl önce yaşayan deniz yıldızlarının bugün yaşayan deniz yıldızlarıyla tamamen
aynı özelliklere sahip olması, evrimcilerin asla açıklayabileceği bir durum değildir. Bu durumun
gösterdiği gerçek, canlıların evrim geçirmediği, yaratıldığıdır.

trilobit  fosili
Trilobit
Dönem: Paleozoik zaman, Devoniyen dönemi
Yaş: 417 - 354 milyon yıl
Bölge: Atlas dağları, Fas
Fosil kayıtları evrim teorisinin iddialarını destekleyecek hiçbir delil sunmaz. Aksine yeryüzü tabakaları ve
fosil kayıtları incelendiğinde, yeryüzündeki canlı hayatının birdenbire ortaya çıktığı görülür. Canlıların fosillerine
rastlanılan en derin yeryüzü tabakası, yaklaşık 530 milyon yıl yaşında olduğu söylenen "kambriyen" tabakadır.
Ve bu tabakaya ait en sık fosiline rastlanan canlılardan biri de trilobitlerdir. 530 milyon yıl öncesinin
dünyasında, çok sayıda mercekten oluşan gözleriyle görüp avlanabilen, mükemmel yapısıyla rahatlıkla yüzüp
beslenebilen trilobitler, evrim teorisine çok büyük bir darbe vurmuşlardır.

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestanesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Ekinoid yatakları, Fas
Deniz kestanelerinin bilinen en eski örnekleri Ordovisyen dönemine (490 - 450 milyon yıl) aittir. Yaklaşık
yarım milyar yıldır aynı olan deniz kestaneleri, canlıların evrim geçirmediğini ispatlayan delillerden biridir.

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestanesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 - 72 milyon yıl
Bölge: Midlet, Fas
Günümüzdeki deniz kestaneleriyle milyonlarca yıl önce yaşamış olan deniz kestaneleri aynıdır. Milyonlarca yıldır yapılarında hiçbir değişiklik olmayan deniz kestaneleri, evrim teorisinin yalan olduğunu gözler önüne sermektedir.

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestanesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 - 72 milyon yıl
Bölge: Taouz Bölgesi, Fas
95 - 72 milyon yıl önce yaşayan deniz kestaneleriyle, günümüzdeki deniz kestaneleri arasında hiçbir fark yoktur.
Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca değişmeyen deniz kestaneleri, canlıların evrim geçirmediğinin önemli
delillerindendir.

Clypeasteroida, Sand Dollar, fosil
Clypeasteroida (Sand Dollar)
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Tasa Bölgesi, Fas
Bunlar, deniz yıldızları, kirnoidler, deniz salatalıkları gibi Ekinodermata (derisi dikenliler) filumuna ait bir canlı
türüdür. Yaklaşık yarım milyar yıldır varlıklarını devam ettiren bu canlılar, evrim teorisine büyük bir darbe
indirmektedir. Yüz milyonlarca yıldır değişmeyen yapılarıyla Clypeasteroida, canlıların diğer türlerden aşama
aşama geliştiklerini iddia eden evrim teorisinin geçersiz olduğunu söylemektedir.

deniz yıldızı ve fosili
Deniz yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 - 443 milyon yıl
Bölge: Hefalla Oluşumu, Fas
Yaklaşık 500 milyon yıllık olan bu deniz yıldızı fosili, deniz yıldızının tüm detaylarının çok iyi korunduğu
nadir örneklerden biridir. Deniz yıldızının 5 kolu da bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Diğer yüz binlerce
fosil gibi bu fosil de, canlıların evrim geçirmediklerini, yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadıklarını
söylemektedir. Yaklaşık yarım milyar yıl önceki deniz yıldızlarıyla, günümüzdeki deniz yıldızları arasında hiçbir
fark yoktur.

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestaneleri
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 - 72 milyon yıl
Bölge: Midlet, Fas
Evrim olmadığının milyonlarca fosil delilinden biri de, 95 - 72 milyon yıllık deniz kestanesi fosilleridir.
Bugünkü deniz kestaneleriyle tıpatıp aynı olan bu fosiller, canlıları Allah'ın yarattığının delillerinden biridir.

deniz kestanesi ve fosili
Deniz Kestanesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Ekinoid yatakları, Fas
Fas'taki ekinoid yataklarında elde edilen sayısız Yaratılış delilinden biri olan bu deniz kestanesi fosili
146 - 65 milyon yıllıktır. Bundan milyonlarca yıl önce yaşayan deniz kestaneleriyle, günümüzde yaşayan deniz
kestaneleri arasında hiçbir fark yoktur.

Lübnan'da Bulunan Fosil Örnekleri

fas haritası
Lübnan, Tebeşir dönemi olarak da bilinen Kretase dönemine (144 - 65 milyon yıl) ve Jura dönemine (206 - 144 milyon yıl) ait kaya yapısına sahip bir bölgedir. Özellikle Lübnan dağlarının büyük kısmı fosil oluşumuna müsait olan tortul kayaçlardan oluşmuştur. Lübnan'da elde edilen fosil örnekleri de çoğunlukla bu dönemlere aittir. Yüzeye yakın kayaçlarda, Jura dönemine ait çok sayıda mercan ve sünger yatağı, farklı kabuklu canlılara ait iskelet fosilleri vardır. Kretase döneme ait çeşitli deniz canlısı fosillerinin yanı sıra, amberler ve bitki fosilleri de elde edilmiştir.
Lübnan'daki fosil yatakları, dünyanın önemli fosil kaynaklarındandır. Hajoula, Haqil ve An-Nammura zengin fosil yataklarındandır. Bu yataklarda, 250'den fazla balık cinsi fosili bulunmuş, bunlardan 150'den fazlası tanımlanmıştır. Lübnan'da bulunan omurgalı fosilleri ise çoğunlukla Senozoik zamana (65 milyon yıl - günümüz) aittir.
Bulunan tüm bu fosiller, canlıların milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir. Fosil kayıtları yüz milyonlarca yıl önce yaşayan canlıların, günümüzdeki örneklerinden farksız olduklarını ortaya koymakta, Darwinistlerin iddialarını geçersiz kılmaktadır. Bilimsel bulguların gösterdiği gerçek, evrim değil, tüm canlıları Allah'ın yarattığıdır.


lübnan fosil bölgesi, HaqilZengin fosil yataklarının bulunduğu Haqil'de yapılan kazı çalışmaları, evrim teorisinin iddialarının geçersiz olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Lübnan fosil bölgesiFosilin zarar görmemesi için, içinde fosil bulunan kaya parçasının özenle kırılması gerekir. Yukarıdaki resimlerde Haqil'deki kazı alanı ve burada yapılan çalışmalar görülmektedir.
lübnan'da bulunan fosil
Lübnan'da bulunan 144 - 65 milyon yıllık karides ve balık fosili.


köpek balığı ve fosili
Köpek Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Yüzgeç ve iskeletinin genel hatları detaylı olarak korunmuş olan bu küçük köpek balığı fosili, canlıların evrim
geçirmediğinin bir başka delilidir. Günümüzde yaşayan köpek balıklarıyla, bundan milyonlarca yıl önce yaşayan
köpek balıkları arasında hiçbir fark yoktur.

yılan balığı ve fosili
Yılan Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Anguilliformes takımına dahil olan yılan balıklarının 400'den fazla türü vardır. Milyonlarca yıldır hiçbir
değişikliğe uğramayan yılan balıkları, evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha göstermektedir.

uçan balık ve fosili
Uçan Balık
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Günümüz uçan balıklarıyla tamamen aynı olan bu uçan balık fosili, canlıların evrim geçirmediğini gösteren
delillerden biridir. Milyonlarca yıldır bir değişikliğe uğramadan varlıklarını devam ettiren bu canlılar,
Darwinizm'in temeli olan "aşamalı evrim" iddiasını yerle bir etmektedir.

hemşire köpek balığı ve fosili
Hemşire Köpekbalığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan
Hemşire köpekbalığı, genellikle subtropikal sularda yaşayan bir köpekbalığı türüdür. Diğer türleri gibi
bu köpek balıkları da evrim geçirmemiştir. 95 milyon yıl önce yaşamış olan hemşire köpekbalıklarıyla
günümüzde yaşayanlar arasında en küçük bir fark dahi olmaması bu gerçeğin en önemli ispatlarından biridir.
Negatif ve pozitif olmak üzere çift parçalı olan bu fosil, 95 milyon yaşındadır.

karides, fosil, karides fosili
Karides
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 144 - 65 milyon yıl
Bölge: Hajoula, Lübnan
Bu örnekte, aynı anda fosilleşmiş bir karides ve bir de daha küçük bir balık görülmektedir. Balıkların yüzgeçleri
ve kemik yapısı çok ayrıntılı olarak muhafaza edilmiştir. Eklembacaklılar filumuna dahil olan karideslerin
bilinen en eski fosil örnekleri Jura dönemine (206 - 144 milyon yıl) aittir. Fosillerin gösterdiği gerçek,
karideslerin yüz milyonlarca yıldır değişmediği, herhangi bir ara aşamadan geçmediği, yani evrimleşmediği,
yaratıldığıdır.

uçan balık ve fosili
Uçan Balık
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Haqil'deki kireçtaşı fosil yataklarında bulunan bu uçan balık fosili, son derece iyi korunmuş örneklerden
biridir. Balık, tüm dış hatlarıyla birlikte fosilleşmiştir. 12 cm uzunluğundaki balığın, yüzgeç açıklıkları ise,
2.6 cm'dir. Günümüzde yaşayan uçan balıklarla, milyonlarca yıl önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark
yoktur. Bu farksızlık, canlıların evrim geçirmediğinin, yaratıldığının bir delilidir.

uçan balık ve fosili
Uçan Balık
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 - 72 milyon yıl
Bölge: Hajoula, Lübnan
Canlıların aşamalı olarak gelişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini gösteren bir diğer delil de, resimdeki
uçan balık fosilidir. Bu fosil, günümüzde yaşayan uçan balıklar gibi, Exocoetidae sınıfına aittir.
95 - 72 milyon yıl önce yaşayan uçan balıkların, günümüzdeki uçan balıklardan hiçbir farkı yoktur. Söz konusu
balıklar, kanatımsı çıkıntılara ve uzun bir kuyruğa sahiptirler ve bu sayede su üzerinde, uçar gibi hareket
edebilirler.

yılan balığı ve fosili
Yılan Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 - 72 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Bu örnekte, yılan balığının yanında fosilleşmiş diğer balık türleri de görülmektedir. Genellikle sığ
sularda yaşayan yılan balıkları, Anguilliformes takımına dahildir. Bazı yılan balıkları türleri ise derin sularda
(4000 m) yaşarlar. Boyları 10 cm'den 3 m'ye kadar değişiklik gösterir, ağırlıkları 65 kg olabilir. Fosildeki yılan
 balığının günümüzde yaşayan yılan balıklarından farkı yoktur. 95 - 72 milyon yıldır hiçbir değişikliğe
uğramayan yılan balıkları, canlıların evrim geçirmediklerinin ispatlarından biridir.

yılan balığı ve fosili
Yılan Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 144 - 65 milyon yıl
Bölge: Hajoula, Lübnan
8 cm x 15 cm boyutlarındaki bu yılan balığı fosili, "Urenchelys abditus" olarak da bilinen en eski yılan balığı
türüne aittir. Fosilin baş kısmı çok iyi korunmuştur, gövdesindeki detaylar da ayrıntılı olarak görülmektedir.
 Milyonlarca yıl önce yaşayan yılan balıklarıyla bugün yaşayan yılan balıkları tamamen aynıdır. Resimde görülen
144 - 65 milyon yaşındaki yılan balığı da bu gerçeğin bir delilidir.

köpek  balığı ve fosili
Köpek Balığı
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 75 milyon yıl
Bölge: Haqil, Lübnan
Köpek balığı türleri, Lübnan dağlarında sıkça rastlanılan fosillerdendir. Köpek balıkları kıkırdaklı balık sınıfına
dahildirler. Kıkırdaklı balıkların iskeletleri, kalsiyum içermez, kıkırdak dokudan meydana gelmiştir. Sadece
dişlerinde ve bazen omurlarında kalsiyum birikintileri vardır. Bu nedenle, köpek balığı dişi fosiline, iskelet
fosilinden daha sık rastlanır.

Köpek balıklarının bulunan en eski fosilleri yaklaşık 400 milyon yıllıktır. Bu fosiller, diğer tüm canlıların olduğu
gibi, köpek balıklarının da yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadıklarını göstermektedir. Köpek
balıkları, evrimcilerin iddia ettiği gibi, diğer türlerden aşama aşama gelişmemiş, kompleks yapılarıyla
bir anda ortaya çıkmış, yani yaratılmışlardır.
Negatif ve pozitif olmak üzere çift parçalı olan bu fosil, 75 milyon yaşındadır.

büyük ayı ıstakazu ve fosili
Büyük Ayı Istakozu
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 98 milyon yıl
Bölge: Lübnan
Bir tür deniz kabuklusu olan bu canlılar, çok ağır hareket ederler ve boyları yaklaşık 40-45 cm.'dir.
Scyllaridae familyasında dahildirler. Aradan geçen asırlar boyunca büyük ayı ıstakozları en küçük bir
değişikliğe uğramamıştır. Resimde görülen 98 milyon yıllık büyük ayı ıstakozu fosili de bu gerçeği teyit
etmektedir.

Madagaskar'da Bulunan Fosil Örnekleri

madagaskar haritası
Doğu Afrika kıyısında, Hint okyanusunda bulunan ve dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, dünyada bitki ve hayvan türlerinin %5'inin yaşadığı bir mekandır. Bu türlerden %80'i yalnızca Madagaskar'a mahsustur. Ülkenin çok yüksek olmayan doğu kıyısında dik uçurumlar vardır. Kuzey'de ise Tsaratanana dağlık bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgedeki dağlardan bazıları volkaniktir.
Jeolojik araştırmalar, Madagaskar'ın 165 milyon yıl önce Afrika'ya bağlı olduğunu, ancak daha sonra kıtadan kopmaya başladığını göstermektedir. Bölgede kazı çalışmaları yapan paleontologlar, Mezozoik zamana (248 - 65 milyon yıl) ait çok sayıda kuş, memeli ve deniz canlısı fosili ortaya çıkarmışlardır.
Diğer tüm fosil bulguları gibi, Madagaskar'dan elde edilen fosiller de evrim teorisiyle fosil kayıtları arasında büyük çelişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Fosiller, canlılığın kökeninin evrimle açıklanmasının mümkün olmadığını ispatlamıştır. Fosil kayıtlarında birden bire ortaya çıkan ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişime uğramayan türler, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını gözler önüne sermektedir.
madagaskar
Hem zengin yağmur ormanlarına hem de çöllere sahip olan Madagaskar'da, tarihin farklı dönemlerinde yaşamış çeşitli canlılara ait çok sayıda fosil bulunmuştur. Bu fosiller canlıların yüz milyonlarca yıldır değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

madagaskar'da bulunan fosiller
Solda, 172 - 168 milyon yaşındaki Clypeasteroida (Sand Dollar) fosilleri.
Sağda, 114 milyon yıllık nautiluslar, günümüzde yaşayan örnekleriyle aynıdır.

Coelacanth ve fosili
Coelacanth
Dönem: Mezozoik zaman, Trias dönemi
Yaş: 240 milyon yıl
Bölge: Ambilobe, Madagaskar
Coelacanth, evrim teorisini açmaza sokan 400 milyon yıllık bir balıktır. Coelacanthın 400 milyon yıl boyunca
hiçbir değişim izi göstermemesi ve bu ilk yapısını 400 milyon yıllık dönemde meydana geldiği
belirlenen kıta hareketlerine, iklim değişikliklerine, çevresel koşullardaki farklılıklara rağmen
koruması, evrimcileri tamamen çaresiz bırakmıştır. Coelacanth, canlılığın evrimle ortaya çıktığı ve canlılarda
sürekli bir evrim olduğu tezini bir kez daha çürütmüştür.

Resimde görülen Coelacanth fosili iki parçalı bir fosildir. Bu tür fosillerde, canlının izi taşın her iki tarafında da
negatif ve pozitif olarak çıkar.

Coelacanth, yaklaşık 150 cm. boyunda, iri yapılı, zırhı andıran ve bütün gövdesini kaplayan kalın pullara
sahip bir balıktır. Kemiklibalıklar (Osteichthyes) sınıflamasına aittir ve fosillerine ilk olarak Devoniyen
dönemine ait katmanlarda rastlanmaktadır. 1938 yılına kadar birçok evrimci zoolog bu canlının, gövdesindeki
iki adet çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve coelacanthın, deniz-kara hayvanları
arasında bir geçiş formu olduğunu varsayıyordu. Evrimciler bu iddialarına dayanak olarak ellerinde
bulunan Coelacanth fosillerinin yüzgeçlerindeki kemikli yapıları gösteriyordu. Ancak 1938 yılında yaşanan
bir gelişme bu ara tür iddiasını tamamen çürüttü. Güney Afrika Cumhuriyeti açıklarında canlı bir Coelacanth
ele geçirildi! Üstelik en az 70 milyon yıl önce ortadan kalktığı düşünülen canlı türü üzerinde yapılan incelemeler
Coelacanthların 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadıklarını gösteriyordu.

bivalve ve fosili
Bivalve
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 208 - 146 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Resimde görülen 208 - 146 milyon yaşındaki bivalve ile günümüzdeki bivalveler arasında hiçbir fark yoktur. Bu
farksızlık, evrimsel bir sürecin hiçbir zaman yaşanmadığını, canlıların herhangi bir ara aşamadan
geçmediklerini, yaratıldıklarını gösteren delillerden biridir.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 114 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
300 milyon yıl önce yaşayan nautiluslar, 150 milyon yıl önce yaşayan nautiluslar ve günümüzde yaşayan
nautiluslar her yönden aynıdır. Bu canlıların yüz milyonlarca yıldır aynı kaldığını gösteren örneklerden biri
resimde görülen 114 milyon yıllık nautilus fosilidir.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 113 - 97 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Fosillere baktığımızda, bundan yüz milyonlarca yıl önce yaşamış canlılarla, bugünkü örnekleri arasında
hiçbir fark olmadığını görürüz. Bu canlılardan biri de nautiluslardır. Nautiluslar var oldukları andan beri hep
aynıdırlar. Resimdeki 113 - 97 milyon yaşındaki nautilus fosili de bu gerçeği göstermektedir.

Clypeasteroida, Sand Dollar, fosil
Clypeasteroida (Sand Dollar)
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 172 - 168 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Resimde görülen Clypeasteroida (Sand Dollar) fosili 172 -168 milyon yaşındadır. Günümüzde yaşayan
örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu fosil, canlıların evrim geçirmediklerini yaratıldıklarını söylemektedir.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 113 - 97 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Günümüzde yaşayan nautilusların aynısı olan 113 - 97 milyon yıl önce yaşamış nautiluslar, evrimin büyük bir 
yalandan ibaret olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 114 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Evrim teorisine büyük bir darbe vuran nautiluslar, 300 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır.
Resimde görülen 114 milyon yıllık nautilus da, günümüzde yaşayan nautiluslarla tıpatıp aynıdır.

bivalve ve fosili
Bivalve
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 208 - 146 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Kabuklu deniz canlıları yüz milyonlarca yıldır fosil kayıtlarında aynı özellikleriyle yer almaktadırlar. Bu canlılardan
biri de çift kabuklu bir deniz canlısı olan bivalvedir. Günümüzdekilerle aynı olan 208 - 146 milyon
yaşındaki resimdeki bivalve, evrim teorisine meydan okumaktadır.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 114 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Günümüz denizlerinde sıkça rastlanan, omurgasız bir canlı olan nautiluslar Darwinizm'i geçersiz kılan
canlılardandır. Günümüzdeki nautiluslarla 114 milyon yıl önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur.

Nautilus ve fosilleri
Nautilus
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 114 milyon yıl
Bölge: Madagaskar
Yaklaşık 300 milyon yıldır yaşadıkları bilinen nautiluslar, aradan geçen yüz milyonlarca yıl boyunca yapılarını
aynen muhafaza etmişlerdir. Resimde görülen nautilus fosili ise 114 milyon yıllıktır. Yüz milyonlarca yıldır
değişmeden kalan nautiluslar, evrimin asla yaşanmadığının canlı birer delilidirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder