22 Mayıs 2014 Perşembe

Brezilya'da Bulunan Fosil Örnekleri

Brezilya haritası
Brezilya'nın jeolojik yapısı Güney Amerika platosuna tamamıyla benzerlik gösterir. Ülkedeki kayalık yapının yarıdan fazlası Prekambriyen dönemde (4.6 milyar - 543 milyon yıl) oluşmuştur. Brezilya'nın tabanı metamorfik ve volkanik kayalardan meydana gelmektedir. Bu tabanın üzerindeki katman ise tortul kayaçlardır. Bazı tortul kayaçlar Prekambriyen dönemine aitken, bazıları yakın dönemde oluşmuştur.
Sao Francisco Bölgesi'ndeki kayalarda, Prekambriyen dönemine ait çok sayıda mikrofosil (mikroskobik canlılara ait fosiller) sahası tespit edilmiştir. Breziya'daki diğer iki önemli fosil sahası ise, Santana Oluşumu ve Crato Oluşumu'dur.
Araripe havzasında yer alan Santana Oluşumu'nda bulunan fosillerin çoğunluğu Kretase dönemine (144 - 65 milyon yıl) aittir. Santana Oluşumu'nun önemli bir özelliği, 25'den fazla balık türüne ait çok iyi korunmuş fosilleri barındırmasıdır. Santana Oluşumu'nda elde edilen fosiller arasında sürüngenler, amfibiyenler, omurgasızlar ve çeşitli bitkilere ait fosiller bulunmaktadır.
Crato Oluşumu ise yakın zamana kadar Santana Oluşumu'nun bir parçası olarak kabul edilmekteydi. Ancak yapılan paleontolojik çalışmalar bu sahada, daha eski zamanlarda yaşamış olan böcek türlerinin bulunduğu katmanları ortaya çıkardı. Bulunan böcek faunası, Crato'nun ayrı bir oluşum olarak değerlendirilmesine sebep oldu. Söz konusu böcek faunasının yanı sıra bu fosil yatağında, örümcekler, akrepler, yengeçler ve pek çok bitki türüne ait fosiller de elde edilmektedir.
Araripe havzası
Araripe havzasında yapılan fosil araştırmaları neticesinde 25'den fazla balık türünün çok iyi korunmuş fosilleri bulunmuştur.
Araripe havzasındaki önemli fosil alanlarından biri de Ceara'da bulunmaktadır. (büyük resim)
Brezilya'daki fosil yataklarından elde edilen yüz milyonlarca yıllık fosiller önemli bir gerçeği tekrar gözler önüne sermektedir: Canlıların ortak bir atadan aşamalı olarak evrimleştikleri iddiasının bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Fosiller, canlıların evrimleştiklerini yalanlamakta, yaratıldıklarını doğrulamaktadır.
Santana oluşumu, Nova Olinda taş ocağı, Crato oluşumu
a) Santana oluşumundan elde edilen sayısız fosil, canlıların evrim geçirmediklerini göstermektedir.
b) Çok sayıda fosil örneği elde edilen alanlardan biri de Nova Olinda taş ocağıdır.
c) Crato oluşumundan çıkarılan, üzerinde fosil örnekleri bulunan kireçtaşları.


çayır çekirgesi ve fosili
Çayır Çekirgesi
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Tettigoniidae familyasına dahil olan çayır çekirgelerinin yalnız Kuzey Amerika'da yaşayan 225'den fazla türü vardır.
Ancak bu böceklerin büyük çoğunluğu tropik bölgelerde yaşarlar.
Çayır çekirgeleri milyonlarca yıldır değişmeden, aynı kalmışlardır. Resimde fosili görülen 128 milyon yaşındaki
çayır çekirgesi de bu gerçeğin delilidir.

hamam böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Brezilya'nın Araripe havzası, Kretase dönemi fosillerininin oldukça detaylı korunmuş örneklerini barındırır. Bu
fosillerden bazıları üç boyutlu olarak korunmuştur. Fosilden, hamam böceğinin kafa kalkanı ve kanatlarının
damar düzeni detaylı olarak tespit edilebilmektedir.

108 - 92 milyon yıl önce yaşayan hamam böceklerinin, günümüzdekilerle aynı olduğunu ortaya koyan bu
fosil, evrim teorisinin geçersiz olduğunu göstermektedir.

sinek ve fosili
Sinek
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Fosil bulguları, sinekler gibi kanatlı böceklerin kanatsız böcek türleriyle birlikte bir anda ortaya çıktıklarını
göstermiştir. Bu durum, kanatsız böceklerin zamanla kanatlanarak sineklere dönüştükleri iddiasını geçersiz
kılmaktadır. Ayrıca milyonlarca yıldır yapılarında hiçbir değişilik olmayan sinekler de evrimcileri yalanlamaktadır.
Resimde görülen 125 milyon yaşındaki sinek fosili, evrimcileri yalanlayan fosil bulgularından sadece biridir.

hamam böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Resimde görülen 146 - 65 milyon yaşındaki hamam böceğinin günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı
 yoktur. Milyonlarca yıldır yapısal özellikleri aynı olan hamam böcekleri evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını
ispatlamaktadır.

çekirge ve fosili
Çekirge
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Resimde görülen 108 - 92 milyon yaşındaki çekirge fosilleri, çekirgelerin hep çekirge olarak var olduklarının
delilidir. Milyonlarca yıldır aynı olan çekirgeler, canlıların evrimleşmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedirler.

dantel kanat Chrysopa ve fosili
Dantel Kanat (Chrysopa)
Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Fosil kayıtlarında, çok çeşitli türlerine rastlanan böcekler evrimcilerin iddia ettiği gibi herhangi bir ortak
ataya sahip değildirler. Her biri kendisine has yapı ve özelliklerle birdenbire fosil kayıtlarında belirmekte ve
soyları devam ettiği müddetçe hiçbir değişikliğe uğramamaktadırlar. Resimdeki 125 milyon yıllık fosil de bu
gerçeğin ispatlarından biridir. Bu deliller karşısında Darwinistlerin evrim senaryosunu savunmaları
imkansızlaşmaktadır.

akrep ve fosili
Akrep
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 110 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Bilinen en eski akrep fosillerinden biri 320 milyon yıllıktır. Resimde fosili görülen akrep ise 110 milyon
yaşındadır. 320 milyon yıl önce yaşayan akrepler de, 110 milyon yıl önce yaşayan akrepler de, günümüzde
yaşayan akrepler de aynıdır. Yüz milyonlarca yıldır değişmeyen akrepler bir Yaratılış gerçeği delilidir.
Bazı fosillerin taşın iki tarafına eşit olarak izi çıkar. 110 milyon yıllık bu akrep fosili de iki parçalı bir fosildir.

hamam böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Evrim teorisinin hayal ürünü bir hikaye olduğunu gösteren hamam böceklerine ait fosillerden biri de resimde
görülen 108 - 92 milyon yıllık fosildir. Milyonlarca yıl önce yaşayan hamam böceklerinin günümüzdeki
örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

hamam böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 128 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Eğer bir canlı milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramıyor, her türlü çevresel koşula rağmen yapısı
aynı kalıyorsa, bu canlının evrim geçirdiğini söylemek imkansızdır. Yüz binlerce canlı türüne ait,
milyonlarca fosil örneği bu imkansızlığı gözler önüne sermektedir. Bu fosillerden biri de, 128 milyon yaşındaki
hamam böceği fosilidir.

su böceği ve fosili
Su Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Su böcekleri yaşamlarının büyük kısmını su içinde geçirirler. Kuzey Amerika'da 500, dünya genelinde 5000
türü olduğu bilinmektedir. Su yüzündeyken kanatlarının altına yaptıkları hava baloncuğunu kullanarak su
altında da nefes alabilirler. Son derece kompleks sistemlere sahip olan bu canlılar, milyonlarca yıldır aynı
kusursuz özelliklere sahiptirler. Resimde görülen 108 - 92 milyon yıllık su böceği fosili, bu canlıların
milyonlarca yıldır aynı olduklarının, yani evrim geçirmediklerinin delilidir.

çekirge ve fosili
Çekirge
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Resimde görülen çekirge fosili 108 - 92 milyon yaşındadır ve Darwinistlere, diğer tüm canlılar gibi,
çekirgelerin de evrim geçirmediklerini söylemektedir.

hamam böceği ve fosili
Hamam Böceği
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Yüz milyonlarca yıldır aynı olan canlılardan biri de hamam böcekleridir. 320 milyon yıl önce yaşamış hamam
böceklerine ait fosiller bulunmuştur. Hamam böceklerinin evrim teorisine vurduğu darbe, Focus dergisinde
şöyle ifade edilmektedir:

... Teoride, değişen çevre koşulları, düşman türler, türler arası rekabet gibi çeşitli baskı unsurlarının doğal
seçime neden olması, mutasyona uğramış avantajlı türlerin seçilmesi ve bu türlerin, bu kadar uzun zaman
içinde çok fazla değişikliğe uğraması gerekiyordu. AMA GERÇEKLER BÖYLE DEĞİL. Söz gelimi, hamam böceklerini
ele alalım. Çok hızlı ürüyorlar, ömürleri de kısa, ama yaklaşık 250 milyon yıldan beri aynılar. (Evrimin Çıkmaz
Sokakları: Yaşayan Fosiller, Focus, Nisan 2003)

çekirge ve fosili
Çekirge
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Orthoptera takımına dahil olan çekirgeler, fosil kayıtlarında milyonlarca yıllık aynı yapılarıyla karşımıza
çıkmaktadır. Çekirgeler ağırlıklı olarak tropik bölgelerde yaşarlar, fakat dünyanın farklı bölgelerinde de
görülebilirler.
Bulunan tüm çekirge fosilleri, çekirgelerin milyonlarca yıl boyunca değişime uğramadıklarını, yani evrim
geçirmediklerini göstermektedir. Bu gerçeğin ispatlarından biri resimde görülen 125 milyon yıllık çekirge
fosilidir.

çekirge ve fosili
Çekirge
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
125 milyon yıllık çekirge fosili, çekirgelerin hep çekirge olarak var olduklarının delilidir. Bu delil karşısında,
evrimcilerin akılcı ve bilimsel bir açıklama yapmaları mümkün değildir.

çekirge ve fosili, uzun boynuzlu çekirge
Uzun Boynuzlu Çekirge
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya
Bu çekirgeleri, diğer çekirgelerden ayırt eden en önemli özellikleri, ince ve uzun antenleridir. Antenin
uzunluğu vücudunun neredeyse iki katıdır. Diğer tüm çekirge türleri gibi, uzun boynuzlu çekirgeler de milyonlarca
yıldır aynıdır. 125 milyon yıl önce yaşamış çekirgelerle günümüzdekilerin bir farkının olmadığı, resimdeki fosilde
de açıkça görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder